HISTORIA PARAFII ŚW. TERESY

 

Parafia pw. św. Teresy z Lisieux powstała w 1933 roku. Głównym powodem jej założenia był znaczny napływ społeczności katolickiej na terenie parafii pw. NMP i św. Jana. W rezultacie ks. Sammons zainicjował budowę nowego kościoła na tym obszarze. Dzięki ofiarnemu wsparciu ze strony parafian budowę świątyni ukończono w 1933 roku. Jej pierwszym proboszczem został ks. Alfred Whittington.

Pierwotny kościół św. Teresy


Z biegiem lat parafia powiększała się i w 1960 roku liczyła ok. 1000 parafian. Rozbudowa kościoła była kwestią czasu. Na cztery niedzielne Msze św. regularnie uczęszczało ok. 800 osób, tymczasem dotychczasowa świątynia mogła pomieścić ok. 200 ludzi. W związku z tym w 1963 roku ówczesny proboszcz, ks. John Bullen, wystosował do ordynariusza diecezji petycję odnośnie do budowy nowego, znacznie większego, kościoła.

Ołtarz główny

Budowę świątyni ukończono pod koniec lat 60-tych. W niedzielę wielkanocną 1967 roku poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. bp Cleary, a 7 grudnia 1968 roku miało miejsce oficjalne otwarcie kościoła, kiedy to uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Dwyer.

W tym czasie do parafii należało 375 dzieci poniżej 12-go roku życia. Umożliwiało to podejmowanie różnych inwestycji mających na celu długoplanowy rozwój parafii. Stary budynek kościelny przekształcono na Dom Parafialny, w którym organizowano spotkania różnych grup i wspólnot parafialnych. Ponadto w pobliżu kościoła zakupiono plac pod budowę katolickiej szkoły podstawowej im. Św. Teresy. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w 1968 roku. Należy zaznaczyć, że szkoła zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, oferując wysoki poziom nauczania, aż po dziś dzień.

Od 2002 roku w parafii posługują Ojcowie Paulini. Aktualnie urząd proboszcza parafii sprawuje O. Kazimierz Stefek, a wikariusza – O. Dawid Piskorz.
 

Grota przed kościołem